14/07
2018
 09.00 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Acreditació dels participants i control d'assistència
 10.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Benvinguda i presentació de l'activitat
Eduard Triay i Moll, cap del Departament de Relacions Institucionals
 10.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: Història del parlamentarisme català
Dr. Isidre Llucià i Sabarich
 11.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: Sistema polític català
Dr. Miquel Salvador i Serna
Degà de la facultat de Ciències Polítiques de la UPF
 11.30  Actuació conjunta
Pausa
 12.00 · Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: La formació de governs en els sistemes parlamentaris
Dr. Josep M. Reniu (UB)
 12.45 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Assignació de rols i de grups parlamentaris
Dr. Josep M. Reniu (UB), Dr. Albert Batlle (UOC)
 12.45 · Palau del Parlament - Sala 10 (planta baixa)  Periodistes
Reunió de periodistes
 12.45 · Palau del Parlament - Sala 9 (planta noble)  Serveis lingüístics
Reunió de lingüistes
 12.45 · Palau del Parlament - Sala 3 (planta noble)  Serveis jurídics
Reunió de lletrats
 12.45 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Acords parlamentaris
 13.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa), Sala de Grups (planta noble), Sala 1 (planta noble), Sala 2 i Sala 4 (planta noble)  Actuació conjunta
Reunió de grups parlamentaris
 14.30  Actuació conjunta
Sortida
15/07
2018
 09.00 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, vestíbul de l'Auditori  Actuació conjunta
Acreditació dels participants i control d'assistència
 09.45 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, Auditori  Actuació conjunta
Benvinguda a l'activitat de la Spuni a la UPF
Dr. Miquel Salvador i Serna
Degà de la Facultat de Ciències Polítiques de la UPF
 10.00 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, Auditori  Actuació conjunta
Formació conjunta: Oratòria
Prof. Josep Vicenç Mestre Nogué (UPF)
 11.00 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, Auditori  Actuació conjunta
Formació simultània: Ètica i política
Prof. Oriol Quintana (URL)
 11.00 · UPF (Campus Ciutadella) Edifici Jaume I. Aula 20.049  Actuació conjunta
Formació simultània: Gèneres periodístics
Dr. Xavier Ginesta (UVic), Dr. Santiago Giraldo i Dra. Aida Martori (UAB)
 12.00  Actuació conjunta
Pausa
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, Auditori  Actuació conjunta
Tallers simultanis i optatius
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I. Aula 20.051  Actuació conjunta
Taller 1: Oratòria i discurs
Prof. Josep Vicenç Mestre (UPF)
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I. Aula 20.53  Actuació conjunta
Taller 2: Codi ètic
Prof. Oriol Quintana (URL)
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I. Aula 20055  Actuació conjunta
Taller 3: Presència en mitjans: debat i tertúlies
Dr. Xavier Ginesta (UdVic)
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I.  Actuació conjunta
Taller 4: Presència en mitjans: presència en càmera
Dra. Aida Martori (UAB)
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I. 20.057  Actuació conjunta
Taller 5: Llenguatge legislatiu i periodístic
Marta Payà i Jaume Clapés, assessors lingüístics del Parlament de Catalunya
 13.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I.  Actuació conjunta
Tallers simultanis i optatius
Taller 1, taller 2, taller 3, taller 4 i taller 5
A les mateixes aules assignades en l'anterior franja horària
 14.30  Actuació conjunta
Sortida
16/07
2018
 08.45 · Palau del Parlament - Accés principal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
 09.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: La sessió constitutiva del Parlament de Catalunya i la sessió d'investidura
Ferran Domínguez, lletrat del Parlament de Catalunya
 10.00 · Palau del Parlament  Actuació conjunta
Pausa
 10.30 · Palau del Parlament  Grups parlamentaris
Reunió de grups parlamentaris
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 5  Serveis jurídics
Reunió de la Junta de Lletrats
 10.30 · Palau del Parlament - Biblioteca  Periodistes
Reunió de periodistes
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 9  Serveis lingüístics
Reunió de l'equip de lingüistes
 11.00 · Palau del Parlament - Saló de Sessions (Planta Noble)  Actuació conjunta
Sessió constitutiva del Parlament
Benvinguda del M. H. Sr. Roger Torrent, president del Parlament
Intervenció de l'Excma. i Mgfca. Sra. Margarita Arboix, Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona
 12.00 · Palau del Parlament  Grups parlamentaris
Reunió de grups
 12.00 · Palau del Parlament  Serveis jurídics
Reunió de la Junta de Lletrats
 12.00 · Palau del Parlament  Serveis lingüístics
Reunió de l'equip de lingüistes
 12.00 · Palau del Parlament  Periodistes
Reunió de periodistes
 13.00 · Palau del Parlament - Saló de Sessions (planta noble)  Actuació conjunta
Sessió d’investidura del Parlament
 14.00  Actuació conjunta
Dinar
 14.00 · Sala de Mesa del Parlament  Actuació conjunta
Reunió de la Mesa i Junta de Portaveus
 16.30 · Palau del Parlament  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
 16.30 · Palau del Parlament  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
 16.30 · Palau del Parlament  Grups parlamentaris
Constitució de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
 16.30 · Palau del Parlament  Grups parlamentaris
Constitució de la Comissió d'Empresa i Coneixement
 16.30 · Palau del Parlament  Grups parlamentaris
Constitució de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 16:00 · Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: El treball en comissió al Parlament de Catalunya
Dra. M. Àngels Cabasés (UdL)
 18.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Presentació pública de l’acord de govern
 18.45  Actuació conjunta
Sortida
 18.45 · Palau del Parlament - Sala de Premsa (Planta Noble)  Actuació conjunta
Conferència de premsa dels portaveus
 De 18.00 a 20.00 · Palau del Parlament  Periodistes
Simulació periodística
17/07
2018
 08.45 · Palau del Parlament - Accés principal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
 09.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: Procediment legislatiu
Ferran Domínguez, lletrat del Parlament
 09.30 · Parlament de Catalunya - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: Consells per a la redacció de normes
Marta Payà, assessora lingüística del Parlament
 10.00 · Auditori del del Parlament  Grups parlamentaris
Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 10.00 · Palau del Parlament - Sala 10  Grups parlamentaris
Comissió d'Empresa i Coneixement
Compareixença del Dr. Jordi Matas Dalmases
 10.00 · Palau del Parlament - Sala 4  Grups parlamentaris
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Compareixença del Sr. Guillem Dorca, del secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 11.00-11:30 · Pati de la Biblioteca del Parlament de Catalunya  Actuació conjunta
Pausa per esmorzar
 11.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Compareixença del Sr. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat
 11.30 · Palau del Parlament - Sala 10  Grups parlamentaris
Comissió d'Empresa i Coneixement
Treballs de la comissió
 11.30 · Palau del Parlament -sala 4  Grups parlamentaris
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Treballs de la comissió
 12.30 · Palau del Parlament - Auditori i sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Reunió de grups parlamentaris
 12.30 · Palau del Parlament - Sala 7  Serveis jurídics
Reunió serveis jurídics
 12.30 · Palau del Parlament - Sala 9  Serveis lingüístics
Reunió serveis lingüístics
 13.30-14:00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Periodistes
Conferència de premsa del Govern per a la presentació del projecte de llei
 14.00-16.00 · Fora del Parlament de Catalunya. Voltants del parc de la Ciutadella  Actuació conjunta
Pausa per dinar
 16.00 · Palau del Parlament  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
 16.00-18:00 · Institut Verdaguer (davant del Parlament de Catalunya)  Grups parlamentaris
Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Treballs sobre el projecte de llei
 16.00-18:00 · Palau del Parlament Sala 5  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
 16.00-18:00 · Institut Verdaguer (Davant del Parlament de Catalunya)  Grups parlamentaris
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies i Comissió d'Empresa i Coneixement CAERIT
 16.30-18:00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió d'Empresa i Coneixement
Compareixença del conseller d'Empresa i Coneixement de la Spuni per presentar les línies de treball del Govern
 16.30-18:00 · Palau del Parlament - Sala 10  Grups parlamentaris
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Compareixença del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Spuni per presentar les línies de treball del Govern
 16:00-16:30 · Auditori del Parlament  Grups parlamentaris
Compareixença del Dr. Xavier Ferràs, degà de la facultat d'empresa i comunicació de la UVic
 18.00  Actuació conjunta
Sortida
Recordeu que heu de marcar la sortida del Parlament
 De 18.00 a 20.00 · Palau del Parlament  Periodistes
Simulació periodística
18/07
2018
 08.45-9:00 · Palau del Parlament - Accés principal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
Reuniu-vos amb el vostre coordinador/a, per accedir plegats al Parlament de Catalunya
 09.00-9:30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: La sessió de control al govern
Dr. Ferran Domínguez, lletrat del Parlament.
 09:30-10:00 · Palau del Parlament  Actuació conjunta
Pausa per esmorzar
Després d'esmorzar, trasllat dels grups parlamentaris a l'Institut Verdaguer
 10.00-11:00 · Institut Verdaguer  Grups parlamentaris
Reunió de grups parlamentaris
Pati de l'Institut Verdaguer
 10.00-12:00 · Institut Verdaguer  Serveis lingüístics
Reunió serveis lingüístics
Aules de l'Institut Verdaguer
 10.00-13:30 · Palau del Parlament - Biblioteca  Periodistes
Reunió de periodistes
 10:00-13:30 · Palau del Parlament  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
Aules de l'Institut Verdaguer o assistència als treballs de les comissions
 11.00-12:00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Preparació del debat a la totalitat
 11.00-13:30 · Palau del Parlament - Sala 10  Grups parlamentaris
Comissió d'Empresa i Coneixement
Preparació de la interpel·lació al Govern
 11.00-13:30 · Institut Verdaguer  Grups parlamentaris
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Sala polivalent. Preparació de la interpel·lació al Govern
 11.00-13:30 · Palau del Parlament  Periodistes
Simulació periodística
Assitència a les comissions o Biblioteca.
 11.00-13:30 · Palau del Parlament  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
Aules de l'Institut Verdaguer o assistència a les comissions
 12.00-13:30 · Palau del Parlament - Sala de Mesa (planta noble)  Grups parlamentaris
Reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus
En el cas que la Sala de Mesa no estigués disponible, la reunió es faria a la Sala 6.
 13.30-14:00 · Palau del Parlament - Saló gris de passos perduts (Planta Noble)  Periodistes
Atenció als mitjans per part de la Mesa i la Junta de Portaveus
 13:30-15:30 · Fora del Parlament de Catalunya. Voltants Parc de la Ciutadella.  Actuació conjunta
Pausa per dinar
 15.30 · Palau del Parlament - Biblioteca  Periodistes
Simulació periodística
 15.30-16:30 · Institut Verdaguer  Grups parlamentaris
Reunió de grups parlamentaris
Pati de l'Institut Verdaguer
 15.30-16:30 · Institut Verdaguer  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
Aules Institut Verdaguer
 15.30-16:30 · Institut Verdaguer  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
 16.30-18.00 · Palau del Parlament - Auditori del Parlament  Actuació conjunta
Sessió plenària
Sessió plenària: sessió de control, interpel·lacions i debat a la totalitat
 18.00 · Palau del Parlament  Actuació conjunta
Sortida
Recordeu que cal validar la sortida.
 De 17.30 a 20.00 · Palau del Parlament  Periodistes
Simulació periodística
19/07
2018
 08.45-9:00 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
Reunir-vos amb el vostre coordinador per accedir al Parlament.
 09.00-10:00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta per a la preparació dels debats
Dr. Xavier Ginesta
Prof. Josep Vicenç Mestre
 10.00-10.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Preparació dels debats
 10.30-11.00 · Patí de la Biblioteca  Actuació conjunta
Pausa per esmorzar
En cas de pluja, es traslladarà a l'entrada de la Biblioteca.
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 9  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 3  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
 11.00-12.00 · Auditori (planta baixa)  Periodistes
Debat moderat pels periodistes de premsa escrita
 11.00-12.00 · Palau del Parlament - Sala 10  Periodistes
Debat moderat pels periodistes de ràdio
 11.00-12.00 · Auditori del Parlament - Sala 6  Periodistes
Debat moderat pels periodistes de televisió
 12.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 12.00 · Palau del Parlament - Sala 10  Grups parlamentaris
Comissió d'Empresa i Coneixement
 12.00 · Palau del Parlament - Sala 4  Grups parlamentaris
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
 14.00  Actuació conjunta
Dinar
 16.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Debat amb representants dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya
 17.30  Actuació conjunta
Sortida
 17.30-20.00 · Palau del Parlament  Periodistes
Simulació periodística
20/07
2018
 10.00 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
 10.30 · Palau del Parlament - Saló de Sessions (planta noble)  Actuació conjunta
Accés al Saló de Sessions
 11.00 · Palau del Parlament - Saló de Sessions (planta noble)  Actuació conjunta
Sessió plenària. Debat i votació de la llei i de les mocions. Lectura de la declaració institucional
Sessió presidida pel M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió, president del Parlament de Catalunya
 12.30 · Palau del Parlament - escala d'honor  Actuació conjunta
Fotografia de grup
 12.30 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Recollida de certificats d'assistència
 13.00  Actuació conjunta
Sortida

Agenda

 

Xarxes socials