15/07
2017
 09.00 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Acreditació dels participants i control d'assistència
 10.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Benvinguda i presentació de l'activitat
A càrrec de Rosalia Ramon i Dolors Olesa (Aula Parlament)
 10.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: "La història parlamentària"
A càrrec del Dr. Enric Pujol (UAB)
 11.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: "El sistema polític català"
A càrrec del Dr. Miquel Salvador (UPF)
 11.30  Actuació conjunta
Pausa
 12.00 · Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: "La formació de governs en els sistemes parlamentaris"
A càrrec del Dr. Albert Batlle (UOC)
 12.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Assignació de rols
 12.45 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa), Sala de Grups (planta noble), Sala 1 (planta noble), Sala 2 i Sala 4 (planta noble)  Actuació conjunta
Reunió de grups parlamentaris
GP de Junts pel Sí i GP de la CUP: Auditori
GP de Ciutadans: Sala de Grups
GP Socialista: Sala 1
GP de Catalunya Sí Que es Pot: Sala 2
GP del Partit Popular de Catalunya: Sala 4
 12.45 · Palau del Parlament - Sala 10 (planta baixa)  Periodistes
Reunió de periodistes
Creació de grups de treball, segons els mitjans. Elaboració de maquetes de diari i escaletes de programes de ràdio i televisió. Planificació de les peces atemporals.
 12.45 · Palau del Parlament - Sala 9 (planta noble)  Serveis lingüístics
Reunió de lingüistes
 12.45 · Palau del Parlament - Sala 3 (planta noble)  Serveis jurídics
Reunió de lletrats
 12.45 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Acords parlamentaris
 14.30  Actuació conjunta
Sortida
16/07
2017
 09.00 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, vestíbul de l'Auditori  Actuació conjunta
Acreditació dels participants i control d'assistència
 09.45 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, Auditori  Actuació conjunta
Benvinguda
A càrrec del Dr. Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques (UPF)
 10.00 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, Auditori  Actuació conjunta
Formació conjunta: "Oratòria"
A càrrec del Prof. Josep Vicenç Mestre (UPF)
 11.00 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, Auditori  Actuació conjunta
Formació conjunta: "Ètica i política"
A càrrec del Dr. Guillem Turró (URL)
 12.00  Actuació conjunta
Pausa
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, Auditori  Actuació conjunta
Tallers simultanis i optatius
S'ofereixen 7 tallers amb diferents continguts específics, de mitja hora de durada cadascun, que s'impartiran simultàniament. Cada alumne, en funció de les seves preferències, n'ha de triar 3.
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I. Sala 20051  Actuació conjunta
Taller 1: "Oratòria i discurs"
A càrrec del Prof. Josep Vicenç Mestre
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I, Aula 20.059  Actuació conjunta
Taller 2: "Codi ètic"
A càrrec del Dr. Guillem Turró
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I. Aula 20.057  Actuació conjunta
Taller 3: "Presència en mitjans: debats"
A càrrec del Dr. Xavier Ginesta
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I. Aula 20.061  Actuació conjunta
Taller 4: "Presència en mitjans: tertúlies"
A càrrec del Dr. Antoni Sellas
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I. Pati  Actuació conjunta
Taller 5: "Presència en mitjans: càmera"
A càrrec de la Dra. Aida Martori
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I aula 20.055  Actuació conjunta
Taller 6: "Llenguatge legislatiu"
A càrrec de Marta Payà, assessora lingüística del Parlament
 12.30 · UPF (Campus Ciutadella) - Edifici Jaume I. Aula 20.053  Actuació conjunta
Taller 7: "Llenguatge periodístic"
A càrrec de Jaume Clapés, assessor lingüístic del Parlament
 14.00  Actuació conjunta
Sortida
17/07
2017
 08.30 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
 09.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: "La sessió constitutiva del Parlament i la sessió d'investidura"
A càrrec del Dr. Joan Ridao, lletrat del Parlament
 10.00 · Palau del Parlament  Actuació conjunta
Pausa
 10.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa), Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Reunió de grups parlamentaris
GP de Junts pel Sí i GP de la CUP: Sala 10
Altres grups parlamentaris: Auditori
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 8 (planta noble)  Serveis jurídics
Reunió de la Junta de Lletrats
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 5 i Sala 6 (planta superior)  Periodistes
Reunió de periodistes
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 4 (planta noble)  Serveis lingüístics
Reunió de l'equip de lingüistes
 11.00 · Palau del Parlament - Saló de Sessions (Planta Noble)  Actuació conjunta
Sessió constitutiva del Parlament
 12.00 · Palau del Parlament - Auditori i Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Reunió de grups parlamentaris
GP de Junts pel Sí i GP de la CUP: Sala 10
Altres grups parlamentaris: Auditori
 12.00 · Palau del Parlament - Sala 8 (planta noble)  Serveis jurídics
Reunió de la Junta de Lletrats
 12.00 · Palau del Parlament - Sala 4 (planta noble)  Serveis lingüístics
Reunió de l'equip de lingüistes
 12.00 · Palau del Parlament - Sales 5 i 6 (planta superior)  Periodistes
Reunió de periodistes
 13.00 · Palau del Parlament - Saló de Sessions (planta noble)  Actuació conjunta
Sessió d’investidura del Parlament
La sessió es podrà seguir en streaming per mitjà del lloc web del Parlament (www.parlament.cat), a l'espai "Emissions en directe".
 14.00  Actuació conjunta
Reunió de la Mesa i Junta de Portaveus
Acords sobre la presidència de les Comissions
 14.30  Actuació conjunta
Dinar
 15.30 · Palau del Parlament - Sala 4 (planta noble), o assistència a les comissions o als diferents mitjans  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
 15.30 · Palau del Parlament - Sala 8 (planta noble) o assistència a les comissions  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
 15.30 · Palau del Parlament - Sala de Grups (planta noble)  Grups parlamentaris
Constitució de la Comissió de Justícia
A càrrec del Dr. Jordi Manyà. Plantejament del Projecte de llei d'ordenació de les aplicacions socials de la intel·ligència artificial i robòtica
 15.30 · Palau del Parlament - Sala 1 (planta noble)  Grups parlamentaris
Constitució de la Comissió d'Empresa i Coneixement
A càrrec de la Dra. M. Àngels Cabasés
 15.30 · Palau del Parlament - Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Constitució de la Comissió de Treball
A càrrec de la Dra. Agnès Pardell
 17.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Presentació pública de l’acord de govern
 18.00  Actuació conjunta
Sortida
 18.00 · Palau del Parlament - Sala de Premsa (Planta Noble)  Actuació conjunta
Conferència de premsa dels portaveus
 De 18.00 a 20.00 · Palau del Parlament - Sala 5 i Sala 6 (planta superior)  Periodistes
Simulació periodística
Elaboració dels continguts dels diferents mitjans
18/07
2017
 08.30 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
 09.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: "Procediment legislatiu"
A càrrec del Dr. Joan Ridao, lletrat del Parlament
 09.30 · Parlament de Catalunya - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: "Consells de redacció normativa"
A càrrec de Marta Payà, assessora lingüística del Parlament
 10.00  Actuació conjunta
Pausa
 10.30 · Palau del Parlament - Auditori i Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Reunió de grups parlamentaris
GP de Junts pel Sí i GP de la CUP: Sala 10
Altres grups parlamentaris: Auditori
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 7 (planta superior)  Serveis jurídics
Reunió de la Junta de Lletrats
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 5 i Sala 6 (planta superior)  Periodistes
Reunió de periodistes
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 8 (planta noble)  Serveis lingüístics
Reunió de l'equip de lingüistes
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 1 (planta noble)  Grups parlamentaris
Comissió d'Empresa i Coneixement
Treball en grups parlamentaris. Preparació d'activitats.
Compareixença del Dr. Jordi Matas Dalmases
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió de Treball
Treball en grups parlamentaris. Preparació d'activitats.
Compareixença del Dr. Eduardo Rojo Torrecilla
 11.00 · Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió de Justícia
Treball en grups parlamentaris sobre el projecte de llei
 13.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Periodistes
Conferència de premsa del Govern per a la presentació del projecte de llei
 14.00  Actuació conjunta
Pausa
 16.00 · Palau del Parlament - Sala 6 (planta golefs) i Sala 9 (planta noble)  Periodistes
Simulació periodística
 16.00 · Palau del Parlament - Sala 8 (planta noble)  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
 16.00 · Palau del Parlament - Sala 7 (planta superior)  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
 16.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió de Justícia
Compareixença del Dr. Pierre Bourdain (UOC) i del Dr. David Martínez
 16.00 · Palau del Parlament - Sala 5 (planta superior)  Grups parlamentaris
Comissió d'Empresa i Coneixement
 16.00 · Palau del Parlament - Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió de Treball
 18.00  Actuació conjunta
Sortida
 De 18.00 a 20.00 · Palau del Parlament - Sala 5 i Sala 6 (planta superior)  Periodistes
Simulació periodística
Elaboració dels continguts dels diferents mitjans
19/07
2017
 08.30 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
 09.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: "La sessió de control"
A càrrec del Dr. Joan Ridao, lletrat del Parlament
 10.00  Actuació conjunta
Pausa
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 3 (planta noble)  Serveis jurídics
Reunió de la Junta de Lletrats
 10.30 · Palau del Parlament - Sala 9 (planta noble)  Serveis lingüístics
Reunió de l'equip de lingüistes
 10.30 · Palau del Parlament - Sales 5 i 6 (planta superior)  Periodistes
Reunió de periodistes
 10.30 · Palau del Parlament - Auditori i Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Reunió de grups parlamentaris
GP de Junts pel Sí i GP de la CUP: Sala 10
Altres grups parlamentaris: Auditori
 11.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió de Justícia
Treball en grups parlamentaris. Preparació del debat a la totalitat de la sessió plenària de la tarda
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió de Treball
Treball en grups parlamentaris. Preparació de la interpel·lació (un grup de l'oposició la presenta) i del posicionament dels diferents partits, que serviran de base per presentar esmenes a la moció subsegüent a la interpel·lació.
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 5 (planta golfes)  Grups parlamentaris
Comissió d'Empresa i Coneixement
 11.00 · Palau del Parlament - Comissions o Sala 3 (planta noble)  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
Assistència a les comissions
 11.00 · Palau del Parlament - Comissions (planta noble) o Sala 5 i Sala 6 (planta superior)  Periodistes
Simulació periodística
Assistència a les comissions
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 7 (planta superior), o assistència a les comissions o als diferents mitjans  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
Assistència a les comissions o als diferents mitjans
 12.00 · Palau del Parlament - Sala de Mesa (planta noble)  Grups parlamentaris
Reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus
A càrrec del Dr. Joan Ridao, lletrat del Parlament
 13.30 · Palau del Parlament - Saló gris de passos perduts (planta noble)  Periodistes
Atenció als mitjans per part de la Mesa i la Junta de Portaveus
 14.00  Actuació conjunta
Dinar
 15.00 · Palau del Parlament - Auditori i Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Reunió de grups parlamentaris
GP de Junts pel Sí i GP de la CUP: Sala 10
Altres grups parlamentaris: Auditori
 15.00 · Palau del Parlament - Sala 3 (planta noble)  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
 15.00 · Palau del Parlament - Sala 9 (planta noble)  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
 15.00 · Palau del Parlament - Sala 5 i Sala 6 (planta superior)  Periodistes
Simulació periodística
 16.00 · Palau del Parlament - Saló de Sessions (planta noble)  Actuació conjunta
Sessió plenària
Sessió de control, interpel·lacions i debat a la totalitat
 17.30  Actuació conjunta
Sortida
 De 18.00 a 20.00 · Palau del Parlament - Sales 5 i 6 (planta superior)  Periodistes
Simulació periodística
Elaboració dels continguts dels diferents mitjans
20/07
2017
 08.30 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
 09.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Formació conjunta: debat i mitjans de comunicació
A càrrec del professor Josep Vicenç Mestre i Dr. Ginesta. Sala Auditori.
 10.30  Actuació conjunta
Pausa
 11.00 · Auditori (planta baixa)  Periodistes
Debat moderat pels periodistes de premsa escrita
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 5 (planta superior)  Periodistes
Debat moderat pels periodistes de ràdio
 11.00 · Sala 10 (planta baixa)  Periodistes
Debat moderat pels periodistes de televisió
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 8 (planta noble)  Serveis lingüístics
Simulació dels serveis lingüístics
 11.00 · Palau del Parlament - Sala 3 (planta noble)  Serveis jurídics
Simulació dels serveis jurídics
 12.00 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió de Justícia
 12.00 · Palau del Parlament - Sala 10 (planta baixa)  Grups parlamentaris
Comissió de Treball
 12.00 · Palau del Parlament - Sala 5 (planta superior)  Grups parlamentaris
Comissió d'Empresa i Coneixement
 14.00  Actuació conjunta
Dinar
 15.30 · Palau del Parlament - Auditori (planta baixa)  Actuació conjunta
Debat amb representants dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya
 17.30  Actuació conjunta
Sortida
 De 17.30 a 20.00 · Palau del Parlament - Sala 5 i Sala 6 (planta superior)  Periodistes
Simulació periodística
Elaboració dels continguts dels diferents mitjans
21/07
2017
 10.00 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Accés dels participants i control d'assistència
 10.30 · Palau del Parlament - Saló de Sessions (planta noble)  Actuació conjunta
Accés al Saló de Sessions
 11.00 · Palau del Parlament - Saló de Sessions (planta noble)  Actuació conjunta
Sessió plenària. Debat i votació de la llei i de les mocions. Lectura de la declaració institucional
 12.30 · Palau del Parlament - escala d'honor  Actuació conjunta
Fotografia de grup
 12.30 · Palau del Parlament - Accés prinicipal  Actuació conjunta
Recollida de certificats d'assistència
 13.00  Actuació conjunta
Sortida

Agenda

 

Xarxes socials